Ing. Jaroslav Potužník
patentový zástupce
právní ochrana pro technické řešení (patent, užitný vzor), pro vzhled výrobku (průmyslový vzor)

Ceník odborných prací a zástupcovských služeb

Dále uvedené ceny jsou orientační, konkrétní nabídku učiním po seznámení s problémem.

Užitný vzor:
zpracování přihlášky užitného vzoru od 8000 do 15 000 Kč
zastupování (správní poplatek platí klient) 3000 Kč
 
Patent:
zpracování přihlášky vynálezu s max. 6 stranami popisu s max. deseti patentovými nároky od 10 000 do 20 000 Kč
za každou další stranu popisu nad 6 stran 1000 Kč
za jedenáctý a každý další nárok 500 Kč
zastupování (správní poplatek platí klient) 4000 Kč
 
Rešerše
rešerše stavu techniky od 4000 do 6000 Kč
rešerše na patentovatelnost od 6000 Kč
rešerše na patentovou čistotu – pokud je spolehlivě proveditelná od 8000 Kč
 
Návrh na zrušení patentu nebo na výmaz užitného vzoru
rešerše za účelem nalezení důkazů, o které se návrh opírá od 8000 Kč
zpracování návrhu / vyjádření se proti návrhu 8000 až 15 000 Kč
zastupování (správní poplatky platí klient) 5000 Kč
zpracování vyjádření v průběhu řízení 2000 až 4000 Kč
účast na ústním jednání, je-li nařízeno 2000 Kč
 
Návrh na výmaz průmyslového vzoru
rešerše za účelem nalezení důkazů, na jeden vzor od 8000 Kč
zpracování návrhu / vyjádření se proti návrhu 8000 až 15000 Kč
zastupování (správní poplatky platí klient) 5000 Kč
zpracování vyjádření v průběhu řízení 2000 až 4000 Kč
účast na ústním jednání, je-li nařízeno 2000 Kč
 
Žádost o určení patentu nebo užitného vzoru
kvalifikovaný odhad zda předmět spadá do rozsahu ochrany 6000 až 8000 Kč
zpracování žádosti o určení / vyjádření se k žádosti 5000 až 10 000 Kč
zastupování (správní poplatky platí klient) 4000 Kč
zpracování vyjádření v průběhu řízení 2000 až 4000 Kč
účast na ústním jednání, je-li nařízeno 2000 Kč