Ing. Jaroslav Potužník
patentový zástupce
právní ochrana pro technické řešení (patent, užitný vzor), pro vzhled výrobku (průmyslový vzor)

Ceník odborných prací a zástupcovských služeb

Dále uvedené ceny jsou orientační, konkrétní nabídku učiním po seznámení s problémem.

Konzultace a školení
školení připravené „na míru“ formou přednášky nebo semináře, 2 hodiny, u zákazníka 4000 Kč
 
Průmyslový vzor
zpracování přihlášky průmyslového vzoru s jedním vzorem
v max. pěti vyobrazeních 3000 Kč
za každý další vzor v hromadné přihlášce 500 Kč
zastupování v řízení 3000 Kč
(správní poplatek platí klient)
 
Užitný vzor:
zpracování přihlášky užitného vzoru od 8000 do 15 000 Kč
zastupování v řízení 3000 Kč
(správní poplatek platí klient)
 
Patent:
zpracování přihlášky vynálezu s max. 6 stranami popisu s max. deseti patentovými nároky od 10 000 do 20 000 Kč
za každou další stranu popisu nad 6 stran 1000 Kč
za jedenáctý a každý další nárok 500 Kč
zastupování v řízení 3000 Kč
(správní poplatek platí klient)
 
Rešerše
rešerše stavu techniky od 1500 do 5000 Kč
rešerše na patentovou čistotu – pokud je spolehlivě proveditelná od 5000 Kč
 
Návrh na zrušení patentu nebo na výmaz užitného vzoru
rešerše za účelem nalezení důkazů, o které se návrh opírá od 6000 Kč
(+ poplatek fakturovaný patentovým úřadem za přístup do placených databází)
zpracování návrhu / vyjádření se proti návrhu 6000 až 12 000 Kč
zastupování v řízení 5000 Kč
(správní poplatek platí klient)
zpracování vyjádření v průběhu řízení 2000 až 4000 Kč
účast na ústním jednání, je-li nařízeno 2000 Kč
 
Návrh na výmaz průmyslového vzoru
rešerše za účelem nalezení důkazů, na jeden vzor od 3000 Kč
zpracování návrhu / vyjádření se proti návrhu 4000 až 8000 Kč
zastupování v řízení 5000 Kč
(správní poplatek platí klient)
zpracování vyjádření v průběhu řízení 2000 Kč
účast na ústním jednání, je-li nařízeno 2000 Kč
 
Žádost o určení patentu nebo užitného vzoru
kvalifikovaný odhad zda předmět spadá do rozsahu ochrany 4000 až 6000 Kč
zpracování žádosti o určení / vyjádření se k žádosti 3000 až 8000 Kč
zastupování v řízení 4000 Kč
(správní poplatek platí klient)
zpracování vyjádření v průběhu řízení 2000 až 4000 Kč
účast na ústním jednání, je-li nařízeno 2000 Kč
 
Evropský patent, mezinárodní přihláška
zpracování odpovědi na Extended European search report nebo jinou výzvu EPO nebo WIPO 5000 až 10 000 Kč
zpracování podkladu pro Opposition proceedings (bez ceny rešerše a překladu) 10 000 až 15 000 Kč