Ing. Jaroslav Potužník
patentový zástupce
právní ochrana pro technické řešení (patent, užitný vzor), pro vzhled výrobku (průmyslový vzor)

Zpracováváme přihlášky vynálezů, užitných vzorů.

Poskytujeme:

  • poradenství v oblasti ochrany technických řešení patenty a užitnými vzory
  • poradenství v oblasti ochrany designu průmyslovými vzory
  • odbornou pomoc v řízení před Evropským patentovým úřadem, WIPO, OHIM

Provádíme:

  • rešerše novosti a patentové čistoty
  • základní patentoprávní školení pracovníků technických útvarů
  • zpracování posudků v oblasti práv k technickým řešením

A zastupujeme před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR:

  • v řízení o zrušení patentu a v řízení o výmazu užitného vzoru
  • v řízení o určení
  • v řízení o výmazu průmyslového vzoru
  • v řízení o přihlášce vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru