Ing. Jaroslav PotužníkMgr. Barbora Štarková
patentový zástupce
právní ochrana pro technické řešení (patent, užitný vzor), pro vzhled výrobku (průmyslový vzor)

Zpracováváme přihlášky vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů.

Poskytujeme:

 • poradenství v oblasti ochrany technických řešení patenty a užitnými vzory
 • poradenství v oblasti ochrany designu průmyslovými vzory
 • poradenství v oblasti ochranných známek
 • odbornou pomoc v řízení před Evropským patentovým úřadem, WIPO, OHIM

Provádíme:

 • rešerše novosti a patentové čistoty
 • základní patentoprávní školení pracovníků technických útvarů
 • zpracování posudků v oblasti práv k technickým řešením

A zastupujeme před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR:

 • v řízení o zrušení patentu a v řízení o výmazu užitného vzoru
 • v řízení o určení
 • v řízení o výmazu průmyslového vzoru
 • v řízení o přihlášce vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru